Aktivity pro seniory


Nechceme zapomínat ani na seniory. Organizujeme pravidelná setkávání seniorů obohacená besedou k určitému tématu, pozváním hosta, přednáškou či workshopem a pravidelné pohybové aktivity. Nabízíme efektivní a aktivní trávení volného času s vrstevníky, účastníci zde najdou prvky vzdělávací, aktivizační i duchovní.

Pohybové aktivity "nejen" pro seniory - rehabilitační cvičení a nordic walking