Kontakt

Adresa:
Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.
Štramberská 378/2
74221 Kopřivnice

budova Katolického domu
1. poschodí, vchod ze strany budovy

Mgr. Tereza Müllerová
předsedkyně spolku, mediátorka

Kontaktní hodiny:
úterý 8 -12 hodin
čtvrtek 13 - 17 hodin
nebo v ostatních dnech v dohodnutém termínu

Mediace:
Vzhledem k délce mediačního setkání (2 - 3 hodiny), probíhají mediace vždy v předem dohodnutém termínu.

Telefon:
605 056 070

Email:
info@cprkoprivnice.org

IČ: 06497292

Číslo účtu: 224312628/0600 MONETA Money bank