Podpora fungování rodiny


Kurz efektivního rodičovství

Preventivní program zaměřený na podporu zdravého fungování rodiny. Probíhá formou 9 na sebe navazujících čtyřhodinových setkání. Je určen rodičům dětí různého věku i prarodičům.
V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Kurz je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí.

Večer pro nás dva

Jedná se o koncept inspirovaný kurzem "Manželské večery". Je určen manželům, kteří chtějí udělat něco dobrého pro svůj vztah, spojit příjemné s užitečným, strávit spolu příjemný večer a především - věnovat si navzájem trochu toho nejvzácnějšího co máme - času. Čeká Vás vždy romantická večeře při svíčkách, po které následuje přednáška na téma komunikace, potřeby, pozornosti, konflikty a odpuštění....zkrátka na témata, která se k manželství vztahují. Po přednášce máte prostor si o daném tématu povídat, jen spolu, nemusíte nikomu nic říkat nebo máte prostor a možnost se lektorů na cokoli zeptat.

Přednášky a semináře

Tematické vzdělávací akce organizované v pravidelných cca měsíčních intervalech.
Přednášky, semináře a besedy na aktuální témata související s výchovou, vztahy, komunikací, řešením konfliktů apod. Jsou určeny široké veřejnosti a zaměřeny na osvětu, prevenci, osobností rozvoj a vzdělávání v různých oblastech osobního a rodinného života.


Tyto aktivity jsou součástí projektu "Podpora a rozvoj rodinných a rodičovských kompetencí formou vzdělávání" a jsou spolufinancovány Moravskoslezským krajem v rámci "Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019".