Podpora fungování rodiny


Kurz efektivního rodičovství

Preventivní program zaměřený na podporu zdravého fungování rodiny. Probíhá formou 9 na sebe navazujících čtyřhodinových setkání. Je určen rodičům dětí různého věku i prarodičům.
V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Kurz je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí.

Večer pro nás dva

Jedná se o koncept inspirovaný kurzem Manželské večery. Jde o aktivitu určenou manželům (partnerům), kteří chtějí udělat něco pro sebe a pro svůj vztah. Prožijte večer bez dětí, bez pracovních starostí a věnujte si navzájem chvíli toho nejdražšího co máte - času. Při svíčkách, u stolu pro dva se bude podávat nejprve výborná večeře a po ní bude následovat přednáška na zajímavé téma. Po přednášce si můžete o daném tématu popovídat, jen spolu, nemusíte nikomu o svém vztahu nic říkat. Přijďte strávit příjemný večer a spojte příjemné s užitečným.

Přednášky a semináře

Tematické vzdělávací akce organizované v pravidelných cca měsíčních intervalech.
Přednášky, semináře a besedy na aktuální témata související s výchovou, vztahy, komunikací, řešením konfliktů apod. Jsou určeny široké veřejnosti a zaměřeny na osvětu, prevenci, osobností rozvoj a vzdělávání v různých oblastech osobního a rodinného života.