Příprava na manželství a rodičovství


Chceme přispívat k tomu, aby mladí lidé vstupovali do manželství vztahově a emočně kompetentní, zralí přijmout výzvy a povinnosti, které rodinný život obnáší.

Kurz GPS pro partnery aned Gró partnerského souznění

Kurz GPS je určen mladým lidem ve věkovém rozmezí 17 -30 let (věková hranice je nastavena orientačně), kteří spolu chodí a uvažují o společném životě, manželství. Jedná se o sebezkušenostní, interaktivní vzdělávací kurz, který je sestaven ze šesti na sebe navazujících cca 3 hodinových setkání a jednoho víkendového setkání. Nabízí partnerům netradiční možnost více poznat jeden druhého a zamyslet se nad tématy, které jsou pro společný život důležité.

Školská primární prevence

Certifikovaný program "Škola osobního života" je určen žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům 1. ročníků středních škol. Nabízí odborné informace o lidské fyziologii a sexualitě s cílem poukázat na pozitivní stránky sexuality v kontextu trvalého vztahu. Posláním tohoto programu je inspirovat dospívající mladé lidi k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnost, lásku a manželství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.