Přípravy snoubenců 2019 

Informace pro děkanáty Bílovec a Nový Jičín

Průběh přípravy

Snoubenci absolvují čtyři na sebe navazující setkání v jednom měsíci s lektory - manželskými páry. Nemůže-li se pár zúčastnit všech setkání v jednom měsíci, je možné si po dohodě s lektory doplnit chybějící setkání v měsíci následujícím. Dále páry absolvují minimálně jednu přednášku, kterou si zvolí z následujících témat:

Psychologie partnerského vztahu

Hospodaření rodiny

Přirozené plánování rodičovství 

(Anotaci k jednotlivým přednáškám i aktuální termíny najdete v textu níže).

Přípravy i přednášky probíhají v Katolickém domě v Kopřivnici, adresa Štramberská 378, v tanečním sále  (1. poschodí, vchod ze strany budovy) vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hodin. 

Na přípravu je nutno se předem přihlásit!

Přihlašujte se na tel. čísle 605 056 070 nebo mailem na adresu info@cprkoprivnice.org.       Po ukončení přípravy Vám bude vystaveno potvrzení o jejím absolvování.

Témata setkání

 • křesťanské manželství
 • "já, ty, my", co si přinášíme z původních rodin
 • sebepřijetí, zdravé sebevědomí, priority
 • komunikace, vyjadřování pocitů, pozornosti, naplňování potřeb v manželství, odpuštění
 • vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
 • manželství a sexualita, odpovědné rodičovství
 • místo dětí v manželství
 • ekonomické minimum pro život rodiny, tedy jak společně hospodařit
 • řešení krizí vztahů, konfliktů a jiných krizí, způsobených změněnými životními podmínkami

Termíny příprav v roce 2019

Leden:  10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.

Únor: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.

Březen: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.

Duben: 4. 4., 11. 4., 25.4., ,2.5.

Květen: 9. 5.,  16. 5., 23. 5., 30. 5.

Červen: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.

V měsících červenec a srpen přípravy neprobíhají!

Září: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.

Říjen: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.


Přednášky pro snoubence

Psychologie partnerského vztahu

Lektorka: PhDr. Dana Davidová, psycholožka

Obsah přednášky:

 • sebepoznání - intrapsychické rozdíly mezi lidmi ve smyslu přijímám tě takového, jaký jsi.
 • Respektování intimity - abych se neztratil sám sobě.
 • Konflikty, krize jako přirozená součást soužití, možné způsoby jejich řešení.
 • Nové informační technologie jako zdroj krizí a rozpadu partnerství.
 • Péče o trvalost partnerského vztahu.

Aktuální termíny přednášky:  30.9., a 7. 10. 2019

Hospodaření rodiny

Lektor: Ing. Ján Kalocsányi, finanční poradce

Obsah přednášky:

Různé ekonomické zvyklosti, které si přinášíme ze svého domácího prostředí, jsou častými důvody domácích neshod. Seminář o rodinných financích umožňuje hlubší pohled do toho, jak správně hospodařit, aby rodinný rozpočet byl dostatečně stabilní a měl potenciál financovat aktuální životní potřeby v každé době.

Termíny přednášky:  23.9. a 21. 10. 2019

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Lektorka: Tereza Pavlicová, DiS

Obsah přednášky:

Přirozené plánování rodičovství využívá znalost přirozeně se vyskytujících ukazatelů plodného a neplodného období během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně, s důvěrou k vlastnímu tělu, může dvojice usilovat o početí dítěte nebo se početí vyhnout. Této vysoce spolehlivé metody využívá stále více párů ve světě i u nás.

Aktuální termín přednášky:  28. 10. 2019    POZOR - výjimka - od 17 hodin!