Přípravy snoubenců 2020 

Od měsíce května již přípravy snoubenců probíhají, a to v omezeném počtu párů. Snažíme se zajistit dostatečné rozestupy účastníků, proto si budete možná připadat trošku jako ve škole ;-). Těšíme se na Vás!

Informace pro děkanáty Bílovec a Nový Jičín

Průběh přípravy

Snoubenci absolvují čtyři na sebe navazující setkání v jednom měsíci s lektory - manželskými páry. Nemůže-li se pár zúčastnit všech setkání v jednom měsíci, je možné si po dohodě s lektory doplnit chybějící setkání v měsíci následujícím. Dále páry absolvují alespoň jednu přednášku, kterou si zvolí z následujících témat:

Rodinné finance

Přirozené plánování rodičovství 

(Anotaci k jednotlivým přednáškám i aktuální termíny najdete v textu níže).

Přípravy probíhají v Katolickém domě v Kopřivnici, adresa Štramberská 378, v tanečním sále  (1. poschodí, vchod z levé strany budovy) vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30  hodin. Přednášky probíhají ve stejných prostorách,  v individuálních časech a termínech, které jsou vypsány níže.

Na přípravu je nutno se předem přihlásit!

Přihlašujte se na tel. čísle 736 278 529 nebo mailem na adresu t.pavlicova@cprkoprivnice.org.       

Po ukončení přípravy Vám bude vystaveno potvrzení o jejím absolvování.

Témata setkání

  • křesťanské manželství
  • "já, ty, my", co si přinášíme z původních rodin
  • sebepřijetí, zdravé sebevědomí, priority
  • komunikace, vyjadřování pocitů, pozornosti, naplňování potřeb v manželství, odpuštění
  • vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
  • manželství a sexualita, odpovědné rodičovství
  • místo dětí v manželství
  • ekonomické minimum pro život rodiny, tedy jak společně hospodařit
  • řešení krizí vztahů, konfliktů a jiných krizí, způsobených změněnými životními podmínkami
  • zamyšlení nad manželským slibem

Termíny příprav v roce 2020

Leden:   9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.

Únor:  62., 13. 2., 20. 2., 27. 2.

Březen: 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.

Duben: 2. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4.

Květen: 7. 5.,  14. 5., 21. 5., 28. 5.

Červen: 2. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.

V měsících červenec a srpen přípravy neprobíhají!

Září: 3. 9., 10. 9., 17. 9., 24. 9.

Říjen: 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10.


Přednášky pro snoubence

Rodinné finance

Lektor: Ing. Ján Kalocsányi, finanční poradce

Obsah přednášky:

Různé ekonomické zvyklosti, které si přinášíme ze svého domácího prostředí, jsou častými důvody domácích neshod. Seminář o rodinných financích umožňuje hlubší pohled do toho, jak správně hospodařit, aby rodinný rozpočet byl dostatečně stabilní a měl potenciál financovat aktuální životní potřeby v každé době.

Aktuální termíny přednášky:  1. 6. 2020 v 18.30

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Lektorka: Tereza Pavlicová, DiS - poradkyně PPR

Obsah přednášky:

Přirozené plánování rodičovství využívá znalost přirozeně se vyskytujících ukazatelů plodného a neplodného období během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně, s důvěrou k vlastnímu tělu, může dvojice usilovat o početí dítěte nebo se početí vyhnout. Této vysoce spolehlivé metody využívá stále více párů ve světě i u nás.

Aktuální termín přednášky:  8. 6. 2020 v 17 hodin.