Přípravy snoubenců 2019 

Informace pro děkanáty Bílovec a Nový Jičín

Průběh přípravy

Snoubenci absolvují čtyři na sebe navazující setkání v jednom měsíci s lektory - manželskými páry. Nemůže-li se pár zúčastnit všech setkání v jednom měsíci, je možné si po dohodě s lektory doplnit chybějící setkání v měsíci následujícím. Dále páry absolvují minimálně jednu přednášku, kterou si zvolí z následujících témat:

Psychologie partnerského vztahu

Hospodaření rodiny

Přirozené plánování rodičovství 

(Anotace k jednotlivým přednáškám i aktuální termíny najdete v textu níže).

Přípravy i přednášky probíhají v Katolickém domě v Kopřivnici, adresa Štramberská 378, v tanečním sále  (1. poschodí, vchod ze strany budovy) vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hodin. Pozor - pouze přednáška Přirozené plánování rodičovství probíhá od 18 hodin!

Na přípravu je nutno se předem přihlásit!

Přihlašujte se na tel. čísle 605 056 070 nebo mailem na adresu info@cprkoprivnice.org.       Po ukončení přípravy Vám bude vystaveno potvrzení o jejím absolvování.

Témata setkání

 • křesťanské manželství
 • "já, ty, my", co si přinášíme z původních rodin
 • sebepřijetí, zdravé sebevědomí, priority
 • komunikace, vyjadřování pocitů, pozornosti, naplňování potřeb v manželství, odpuštění
 • vztah k rodičům, sourozencům a přátelům v manželství
 • manželství a sexualita, odpovědné rodičovství
 • místo dětí v manželství
 • ekonomické minimum pro život rodiny, tedy jak společně hospodařit
 • řešení krizí vztahů, konfliktů a jiných krizí, způsobených změněnými životními podmínkami

Termíny příprav v roce 2019

Leden:  10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.

Únor: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.

Březen: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.

Duben: 4. 4., 11. 4., 18. 4., 2.5.

Květen: 9. 5.,  16. 5., 23. 5., 30. 5.

Červen: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.

V měsících červenec a srpen přípravy neprobíhají!

Září: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.

Říjen: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.


Přednášky pro snoubence

Psychologie partnerského vztahu

Lektorka: PhDr. Dana Davidová, psycholožka

Obsah přednášky:

 • sebepoznání - intrapsychické rozdíly mezi lidmi ve smyslu přijímám tě takového, jaký jsi.
 • Respektování intimity - abych se neztratil sám sobě.
 • Konflikty, krize jako přirozená součást soužití, možné způsoby jejich řešení.
 • Nové informační technologie jako zdroj krizí a rozpadu partnerství.
 • Péče o trvalost partnerského vztahu.

Termíny přednášky:  13.2. , 20.3. 2019

Hospodaření rodiny

Lektor: Ing. Ján Kalocsányi, finanční poradce

Obsah přednášky:

Různé ekonomické zvyklosti, které si přinášíme ze svého domácího prostředí, jsou častými důvody domácích neshod. Seminář o rodinných financích umožňuje hlubší pohled do toho, jak správně hospodařit, aby rodinný rozpočet byl dostatečně stabilní a měl potenciál financovat aktuální životní potřeby v každé době.

Termíny přednášky: 28.1., 25.2. a 25.3. 2019

Přirozené plánování rodičovství - úvod do symptotermální metody

Lektorka: Tereza Pavlicová, DiS

Obsah přednášky:

Přirozené plánování rodičovství využívá znalost přirozeně se vyskytujících ukazatelů plodného a neplodného období během menstruačního cyklu ženy. Přirozeně, s důvěrou k vlastnímu tělu, může dvojice usilovat o početí dítěte nebo se početí vyhnout. Této vysoce spolehlivé metody využívá stále více párů ve světě i u nás.

Termíny přednášky: 11. 2. 2019 od 18 hodin!