POZOR! Dotační titul "Rodina" na MPSV, je ve vážném ohrožení zrušením!!!

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter, mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. 

Petici za zachování tohoto titulu a tím i zachování mateřských a rodinných center můžete podpořit svým podpisem na tomto odkazu:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-materskych-a-rodinnych-center.html?fbclid=IwAR097RevazSMMhGQlxtVGrM0VEddJWGzVwJv0pTiRZrz5-Ku15fvQifq-QQ<br>


Přihlašujte se na další běh úspěšného Kurzu osobnostního rozvoje pro ženy "ROSE", pod vedením psycholožky Ireny Smékalové. Od října v Mateřském centru Klokan - dopolední varianta kurzu s možností hlídání dětí. Další info v sekci AKCE.


Na podzim pro Vás otevíráme také zcela nový kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi. Je určen všem, kdo chtějí rozvíjet své rodičovské kompetence a lépe porozumět chování a potřebám svých dětí, partnera, ale i svým vlastním potřebám.