Poradenství a mediace


Centrum pro rodinu Kopřivnice poskytuje psychologické poradenství, rodinné konzultace a mediace. Nabízíme pomoc v nepříznivých situacích zejména v oblasti osobních, partnerských, výchovných a mezigeneračních vztahů. Přicházet mohou jednotlivci, partneři i rodiče s dětmi.

Co je mediace?
• alternativní možnost řešení konfliktů, neshod, nedorozumění, sporů pomocí třetí osoby - mediátora

Co je cílem mediace a jak probíhá?
• cílem mediace je reálná dohoda, která je výhodná pro obě strany
• mediační sezení trvá obvykle  3 hodiny, ve složitějších případech je zapotřebí více sezení

Kdo je mediátor?
• osoba řídící proces mediace
• školený specialista na efektivní vyjednávání
• je nestranný
• je vázán etickým kodexem mediátorů, který zahrnuje i bezpečnost svěřených informací
• napomáhá zúčastněným stranám definovat problémy a usnadňuje nalezení oboustranně přijatelných řešení
• o výběru řešení nerozhoduje mediátor, ale zúčastněné strany

Co se může při mediaci řešit?
• konflikty ve vztazích např. při výchově dětí, hospodaření rodiny, mezigenerační soužití, životní styl rodiny, krize ve vztahu apod.
• dále např. konflikty ve škole, v zaměstnání nebo sousedské mediace

Náklady na 1 hodinu mediace činí 150 Kč. 


Projekt "Mediace a rodinná terapie" je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci "Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019".